• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

Čekáte vždycky, až na poslední chvíli? Zde je několik způsobů, jak odstranit návyky otálení při práci. Máte potíže v práci s tím, že ji odkládáte? Zatímco někteří zaměstnanci otálejí příležitostně, u jiných je to způsob života. "Všichni váhají, ale ne každý je váhavec," říká Joseph Ferrari, profesor psychologie na DePaul University a autor knihy "Stále otálíte?, průvodce tím, jak věci udělat."

Chronická váhavost tvoří 20 až 25 procent pracovní síly, podle Ferrariho, který říká, že váhaví by raději byli vnímáni jako líní než jako neschopní. Ale být vnímán jako líný, nemluvě o nespolehlivosti, je sotva vzpruhou pro vaši profesionální pověst. Navíc riskujete jistotu zaměstnání, když boss cítí, že nevyužíváte svůj čas.

Prostřednictvím kombinace manažerské pomoci a dobrovolných pokynů můžete překonat své způsoby "čekat do poledního okamžiku".

1. Spusťte manažerské kladivo.

Pokud budete dohlížet na váhavce, zaměřte jeho nebo její pozornost na škody způsobené chováním

"Musíte dosáhnout, aby si uvědomili, že neuspěli, že je to důsledkem jejich činů… Chtít, aby si uvědomili, že udělali chybu, že to není dobrá věc, že to není produktivní. Takže musíte být vpředu a upřímný k nim," říká Ferrari.

2. Zdůrazňujte spíše odměnu než trest.

Manažeři by měli zdůrazňovat výhody ukončení projektu před uplynutím lhůty, na rozdíl od následků po pozdním dokončení.

Zaměstnanci, kteří jsou s prací před termínem, mohou např. odcházet z práce dříve, nebo obdržet děkovný oběd, s laskavým svolením využití kreditní karty firmy.

3. Napodobujte neváhavce

Držte se v blízkosti spolupracovníků, kteří běžně dokončují svou práci v dostatečném předstihu termínů. Získejte jejich pracovní návyky. "Obklopte se lidmi, kteří konají," doporučuje Ferrari.

4. Rozčleňte si monumentální úkol.

 V případě, že vás trápí hloubka a délka projektu, přistupujte k jeho dokončení postupně, navrhuje Julie Morgensternová, konzultantka produktivity a autorka knihy "Time Management from the Inside Out: Spolehlivý systém pro převzetí kontroly nad svým denním rozvrhem a svým životem. "

"Musíš vyrazit," říká Morgensternová. Doporučuje proces tří kroků, které zahrnují definování cíle, konzultaci se svým šéfem, nebo zkušeným kolegou a nastínění hrubého návrhu vaší strategie. Plnění úkolů krok po kroku "vás dostane na cestu" a poskytne pocit vykonané práce, říká.

5. Přihlaste se k Premackovu principu.

Pojmenovanému po psychologu Davidu Premackovi, který je známý pro svou práci na posílení chování. Hlavní myšlenka je založena na představě, že jedinci jsou ochotnější dokončit náročný úkol, pokud to znamená, že bude následovat práce na příjemnějším.


"Něco, co chcete udělat, může být použito k odměňování něčeho, co nechcete," vysvětluje Ferrari. Zatímco princip může být samozřejmý, jak říká, funguje lépe, když jej nadřízený implementuje.

6. Pracujte pod tlakem.

Můžete být zaměstnanec, který si libuje v nejtěsnějších lhůtách, ale v období mezi zadáním projektu a jeho dokončením, promarníte zbytečně mnoho času.

Jste-li přesvědčen, je vám nejlépe pod tlakem, doporučuje Morgensternová pracovat ve stejném časovém rámci – jenom týdny dopředu. "Pokud věc uděláte v omezeném rámci času, příštích několik týdnů můžete zaměřit na produktivní a užitečné činnosti a ne na takové, ke kterým tíhnete, když otálíte," říká.

7. Omezte sociální média.

Nedovolte, aby Twitter a Facebook vstupovaly do cesty projektu. Ferrari udává, že návyk návštěvy rozkolísaných sociálních sítí a prohlížení Internetu může zhoršit návyky otálení.

Morgensternová navrhuje využít váš smartphone jako časoměřič a omezit návštěvy sociálních médií na dobu pět až 30 minut." To omezí snahu navštěvovat je znovu a znovu," říká.

Pro přísnější postup, si dejte den volna od internetových stránek, říká, nebo celé dopoledne, odpoledne nebo večer.

Uvědomíte si, že jste o moc nepřišli.

Jak Morgensternová říká: "Nebylo tam nic, co by nemohlo den počkat."