• Previous
  • Next
  • Crypto a finance

Jak být lepší při práci z domu - máte vůbec na to?

Práce z domova nebo také z anglického výrazu Home Office je pro mnohé neznalé velkým lákadlem. Lidé si pod tímto pojmem či pracovní aktivitou představují pouze pozitiva a úplně zapomínají na to, že by tento model podnikání mohl být časově i psychicky náročnější než jejich klasické zaměstnání od do.

Je sice pravdou, že pracující z domova jsou pánem svého pracovního rozvrhu, nemají reálný dohled nadřízeného a nemusí se dostavovat v pravidelnou ranní dobu do své kanceláře či stroji. Na druhou stranu není domov tak úplně ideálním pracovištěm, jelikož se zde nachází celkem dost rušivých elementů a podnětů odvracející vaší pozornost od skutečné pracovní náplně.

Oddělte domov od své práce a naopak

Příjemné pracovní prostředí v nás vyvolává lepší soustředění a koncentraci na zadaný úkol. Vytvořit si takový prostor doma je však mnohem těžší než by se mohlo na první pohled zdát. Práce z domova vyžaduje obrovskou dávku sebereflexe a schopnosti si správně zorganizovat čas. Celkem snadno se dostanete do skluzu a vaši zadavatelé pak nebudou spokojení. Právě z těchto důvodů je třeba nalézt odpovídající místnost, která bude sloužit jen k pracovnímu výkonu, žádná postel, televize či posilovací zařízení. Pokud se vám takovou místnost podaří zajistit, klidně se ve své pracovně zamykejte a nenechte se nikým rušit.

Ve světě hodně na vzestupu

V zahraničí je Home office hodně populární a stává se nedílnou součástí tamní tržní ekonomiky. Ve skandinávských zemí, USA nebo Velké Británii je 40% zaměstnavatelů, kteří své pečlivě vybrané pracovníky posílají pracovat z domova. V dnešní době je to díky moderním virtuálním technologiím mnohem snadnější, jelikož takový pracovník není izolovaný. V České republice je to zatím pod hranicí deseti procent, jelikož tomu naši zaměstnavatelé prozatím příliš nevěří.

Jste pro Home Office ten pravý

Pokud vám zaměstnavatel nabídne možnost pracovního výkonu z domácí atmosféry, vkládá do vašich schopností a sebekázně velkou důvěru. Právě z těchto důvodů je tento krok uváděn jako zaměstnanecký benefit. Home Office je tedy ve své podstatě velkým vyznamenáním a projev přesvědčení o vaší perfektní disciplíně. Prozatím se však na tuto doložku podnikatelské strategie pohlíží jako na výhodu pro zaměstnance, nikoliv jako na nástroj ke zvýšení efektivnosti a to je škoda.

Nastavte si svůj plán

Nezáleží na tom, jestli děláte Home Office na svou vlastní pěst nebo jste dostali důvěru od svého zaměstnavatele, počítejte s tím, že bez řádného harmonogramu se nikam nedostanete. Nastavte si budík na časnou ranní hodinu a postupujte podle pokynů z předešlého dne.

Připravte si každou úlohu na předem stanovený čas a termíny dodržte, nedostanete se tak do nepříjemného tíživého tlaku a vaše práce se stane ucelenější. Vypněte si telefon a zapomeňte na sociální sítě, hry, domácí zvonek nebo povídání si členy rodiny. Jen tímto způsobem dosáhnete kýženého cíle a myslete na to, že práce z domova je o mnohem větší zodpovědnosti - proto se ptáme. Máte na to?